Om verksamheten Inriktning Insats/Lagrum Metoder Målgrupp Språkkompetens Typ av boende Övrig info om verksamheten

Sökkriterier

Verksamhetsuppgifter

  • Ålder: 0 - 65
  • Antal platser (enligt tillstånd): Ej angivet
  • Medianålder 0-17år: 9
  • Medianålder vuxna: 35
  • Län: Västernorrlands län
  • Kommun: Sundsvall

Vi har familjehem i följande län:

  • Gävleborgs län
  • Jämtlands län
  • Västernorrlands län
e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81 e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81