Om verksamheten Inriktning Insats/Lagrum Metoder Målgrupp Språkkompetens Typ av boende

Sökkriterier

Verksamhetsuppgifter

  • Ålder: 0 - 21
  • Antal platser (enligt tillstånd): Ej angivet
  • Medianålder 0-17år: 16
  • Medianålder vuxna: 18
  • Län: Västra Götalands län
  • Kommun: Göteborg

Vi har familjehem i följande län:

  • Hallands län
  • Kalmars län
  • Västra Götalands län
  • Örebro län
e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81 e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81