Om verksamheten Inriktning Insats/Lagrum Metoder Målgrupp Språkkompetens

Sökkriterier

Verksamhetsuppgifter

  • Ålder: 2 - 18
  • Antal platser (enligt tillstånd): Ej angivet
  • Medianålder 0-17år: 13
  • Medianålder vuxna: 27
  • Län: Västra Götalands län
  • Kommun: Göteborg

Vi har familjehem i följande län:

  • Jönköpings län
  • Kalmars län
  • Kronobergs län
  • Västra Götalands län
e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81 e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81