Om verksamheten Inriktning Insats/Lagrum Målgrupp Språkkompetens Typ av boende

Sökkriterier

Verksamhetsuppgifter

  • Ålder: 0 - 21
  • Antal platser (enligt tillstånd): Ej angivet
  • Medianålder 0-17år: 13
  • Medianålder vuxna: 28
  • Län: Stockholms län
  • Kommun: Stockholm

Vi har familjehem i följande län:

  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Uppsala län
e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81 e7289834b7a5add9a8bd7e5ff10abf3fd74c0e81