Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Emir Sahraoiu
 • 073-664 05 83
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-45 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Yvonne Wedin
 • 070-757 35 31
 • 08-603 35 30
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 14-18 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Robin Agnig
 • 073-636 88 50
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Robin Agnig
 • 073-636 88 50
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Särskilt boende - SOL 7.1.2

Kontakt

 • Jeanette Wahlberg
 • 08-680 18 30
 • 08-680 18 40
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 17-30 år
 • Flyktingbarn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Mikael Von Bahr
 • 070-729 60 74
 • 08-626 64 87
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Ingrid Svedin
 • 070-950 62 23
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Florean Pietsch
 • 070-571 30 63
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Zubeyde Demirörs
 • 076-271 45 65
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 3-21 år
 • LSS 9: 6p.
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Mikael Solinger
 • 072-375 87 38
 • 072-393 66 77
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Ramona Ankarberg
 • 070-876 44 90
 • 08- 603 01 00
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Förfrågningsmobilen
 • 072-189 28 30
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Marja-Leena Gestranius
 • 070-971 60 49
 • 08-749 35 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 11-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Christina Sundström
 • 072-231 12 25
 • -
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-24 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Bakhtiar Ibrahim
 • 076-864 31 70
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Flyktingbarn
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
Visa fler

Kontakt

 • Bakhtiar Ibrahim
 • 076-864 31 70
 • 076-611 42 47
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Bakhtiar Ibrahim
 • 076-864 31 70
 • 010-211 20 34
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Flyktingbarn
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
Visa fler

Kontakt

 • Bakhtiar Ibrahim
 • 076-864 31 70
 • 010-211 20 34
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Flyktingbarn
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
Visa fler

Kontakt

 • Bakhtiar Ibrahim
 • 076-864 31 70
 • 076-611 42 47
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 3-24 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Viola Karlsson
 • 073-522 88 30
 • 08-25 37 06
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65+ år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Mikael Grahn
 • 070-749 50 58
 • 08-99 04 01
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Morvarid Moaven
 • 076-00 29 170
 • 08-400 29 170
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Jacqueline Gutierrez
 • -
 • 08 – 580 047 13
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Sanna Faily
 • -
 • 08 – 580 047 13
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Har tillstånd från IVO
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Marie Mandel
 • 070-738 57 83
 • 08-600 46 96
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Niklas Rosvall
 • 08-684 302 84
 • 08-684 302 84
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-21 år
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Markus Erenius
 • 072-221 51 10
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 25-40 år
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-65 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Bengt Birgersson
 • Fast telefon
 • 08-68 42 3203
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år

Kontakt

 • Magnus Gustafsson
 • -
 • 08 – 580 048 02
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Förälder-barn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Elin Wahlsten
 • 076-120 33 28
 • 08-508 033 28
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Chris Magele Bremark
 • 073-517 74 51
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Linn Erkki
 • 0733-77 54 78
 • -
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-25 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Karin Ribbing
 • 070-786 51 11
 • 08-25 85 50
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Peter Kult
 • 070-839 92 10
 • 020-30 20 60
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-21 år
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Peter Kult
 • 070-839 92 10
 • 020-30 20 60
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-40 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 10-21 år
 • Flyktingbarn
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Firat Esmer
 • 076-947 70 08
 • 076-947 70 08
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Placeringsjouren
 • -
 • 08-640 03 81
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-65+ år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Andrea Viklund
 • 073-443 89 31
 • 08-31 56 49
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 3-25 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Karin Neubeck
 • 076-799 57 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 15-23 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 8p.
Visa fler

Kontakt

 • Walter Pfannschmidt
 • 070-226 78 40
 • 08- 37 27 50
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Placeringsförfrågningar
 • 072-030 10 77
 • 070-059 97 28
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 15-19 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Servan Bozarslan
 • 073-619 60 18
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Kenneth Olshagen
 • 072-179 69 85
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Christian Havermann
 • 076-877 17 08
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Martin Nilsson
 • 070-874 99 79
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 14-20 år
 • Flyktingbarn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Majid Tamjidi
 • 076-094 94 20
 • 079-010 01 70
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-65 år
 • Förälder-barn

Kontakt

 • Annelie Svensson
 • 070-484 36 01
 • 070-484 37 08
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65+ år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Ebbe Lindström
 • fast nummer
 • 08-7146132
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Kicki Vestin
 • 076-169 03 33
 • 08-750 80 85
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Catarina Kappling
 • 070-092 57 22
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-30 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Azad Heyder
 • 070-390 22 42
 • 08- 80 68 68
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Ingela Kristensen
 • 072-319 99 56
 • 08-462 92 75
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 13-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Kristina Vesterlund
 • 070-491 89 77
 • 08-605 49 99
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Marko Pihlaja
 • 070-732 82 43
 • 08-457 08 51
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 40-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Maria Persson
 • 070-547 90 50
 • 08-6044572
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Marie Meigisi
 • 073-600 33 99
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • LSS 9: 10p.
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 10-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Frode Wendelboe
 • 073-345 89 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Mandana Bayati
 • 010-130 39 07
 • 010-130 34 27
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Kerstin Kullander
 • 010-130 36 92
 • 010-130 36 92
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-25 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Jour
 • 08-681 05 84
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 40-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Ulrik Lindgren
 • -
 • 08-715 28 60/08-747 07 65
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-30 år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Frode
 • 073-345 89 35
 • 073-345 89 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Valeri Kolyganov
 • 070-778 21 77
 • 070-778 21 77
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Frode Wendelboe
 • 073-345 89 35
 • 073-345 89 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Sibtain Govani
 • 070-810 18 73
 • 08-410 246 65
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-0 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Diana Norryd
 • 070-272 26 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-17 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Gunn Lerøy
 • 073-079 72 84
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Mostafa Ansari
 • 070-090 41 71
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Hamid Salehi
 • 073-983 33 68
 • 08-18 33 21
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-25 år
 • Flyktingbarn
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Hamid Salehi
 • 073-983 33 68
 • 08-18 33 21
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Krister Eyjolfsson
 • 073-388 22 40
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Ansvarig
 • 070-991 84 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Flyktingbarn
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Servan Bozarslan
 • 073-619 60 18
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Krister Lewenton
 • 08-37 43 88
 • 08-37 43 88
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 40-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Krister Lewenton
 • -
 • 08-600 72 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 13-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Jessica Härkäniemi
 • 076-611 41 98
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Farid Shams
 • 076-172 96 76
 • 08-684 090 91
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-25 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Akberet Mesfun
 • -
 • 08-33 20 23
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 13-19 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Tekle Woldu
 • 072-215 49 10
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 9-18 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Andreas Hellquist
 • 070-752 82 88
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-21 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Susanne Sahlberg
 • 070-992 32 93
 • 08-603 10 69
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 14-18 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Susanne Sahlberg
 • 070-992 32 93
 • 08-603 10 69
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 14-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Susanne Sahlberg
 • 070-992 32 93
 • 08-603 10 69
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Staffan Bardach
 • 076-345 04 69
 • 08-464 92 60
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Hadil Hägerström
 • 08-445 55 15
 • 08-445 50 00
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Lisa Nicoleen Hutchinson
 • 073-633 32 99
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 40-65+ år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Jeanette Winberg
 • 070-976 63 86
 • 08-410 457 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 13-18 år
 • Kvinnor/flickor
 • LVU
Visa fler

Kontakt

 • Ingrid
 • 070-222 35 38
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Sukriye Agin
 • 076-336 66 35
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Kjell Olsson
 • 073-920 64 35
 • 08-667 21 82
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 8p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Mats Burman
 • 070-538 37 31
 • 08-649 59 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Maja Malmgren
 • -
 • 08-556 212 02
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Christina Karlsson
 • 070-946 65 65
 • 08-464 70 53
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 13-19 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Placeringsansvarig
 • 072-526 13 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Ulrika Blumfelds
 • 08-714 64 03
 • 08-714 66 48
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Tina Cederlund
 • 0733-77 56 71
 • 08-657 46 44
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-40 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Jessica Nyberg
 • 070-619 59 19
 • 070-774 56 29
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 16-21 år
 • Flyktingbarn
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Jessica Nyberg
 • 070-619 59 19
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Yasmine Poursamad
 • 076-232 20 33
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 13-20 år
 • Flyktingbarn
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
Visa fler

Kontakt

 • Basem Membell
 • 070-019 99 49
 • 070-019 99 49
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 1-18 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Anna Zetterström
 • 076-347 03 78
 • 070-354 22 66
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Siv Molin
 • 08-400 29 264
 • 08-400 29 264
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Karin Johansson
 • 073-377 54 87
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • Flyktingbarn
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Edin Avdic
 • 070-920 28 91
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-65+ år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Jessica Ortman
 • 072-185 01 27
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 15-25 år
 • Flyktingbarn
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Mimmi Grandin
 • 072-218 81 00
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Anette
 • 08-410 600 01
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Maria Lind
 • 08-673 40 50
 • 08-673 40 50
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 3-20 år
 • Flyktingbarn
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Amanda Kivst
 • 070-991 76 92
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Sanna Möller
 • -
 • 08-720 89 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-17 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Susanne Wallin
 • 070-441 42 82
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Jour
 • 076-410 46 30
 • 073-544 42 99
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-17 år
 • Har tillstånd från IVO
 • Konsulentstödd familjehemsvård - SoL 7.1.5
Visa fler

Kontakt

 • Sascha Abdelnabi
 • 073-532 44 94
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Jane Unger
 • 073-250 97 07
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-65+ år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-65 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 13-65 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Line Åas
 • 070-092 14 68
 • 08-729 17 30
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Anna Wielbass
 • 073-156 21 20
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-40 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Niclas Nyberg
 • 072-317 80 00
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Har tillstånd från IVO
Visa fler

Kontakt

 • Nesrin Taher
 • 072-330 97 00
 • 072-330 97 09
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 14-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Françoise Bordenave
 • -
 • 08-677 31 02
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Eva Norberg
 • -
 • 08-400 29 193
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Wafa Issa
 • 070-728 84 04
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 8-14 år
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Kollo och LSS-kollo
 • 08-508 43 900
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-65+ år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Birgitta Westlund
 • 070-587 84 43
 • 08-402 54 70
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-20 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Fredrik Ingvarsson
 • 073-951 57 07
 • 073-951 57 07
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 10p.
Visa fler

Kontakt

 • Martin von Schoultz
 • 08-722 16 50
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 10-14 år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Lotta Andersson
 • 070-306 49 60
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 18-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Christina Granholm
 • -
 • 08-617 12 81
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 15-19 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Hans Larsson
 • 076-0029239
 • 08-400 29 239
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 5-20 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 8p.
Visa fler

Kontakt

 • Johan Strömgren
 • 08-558 070 70
 • 08-558 070 70
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 14-19 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Katja Bouvin
 • 070-998 06 55
 • 08-98 06 55
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-65 år
 • Flyktingbarn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Krister Löfgren
 • 070-635 55 85
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 8p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-17 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Hila Hezaveh
 • 08-25 90 50
 • 08-25 90 50
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-35 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 10-23 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Petter Cavallin
 • 072-212 44 44
 • 076-785 20 32 alt 076-786 05 15
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 40-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Madeleine Wahlström
 • 073-377 59 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 5-45 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Daniel Tekle
 • 070-841 38 81
 • 08-29 26 61
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-30 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Marie-Louise Westerberg
 • -
 • 010-130 41 92
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-21 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 8p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 7-30 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Molle Zenelaj
 • 070-449 60 15
 • 070-449 60 15
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 15-19 år
 • Flyktingbarn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Mohammed Wattar
 • 070-838 34 44
 • 08-410 22 461
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 18-30 år
 • Förälder-barn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Åsa Grimlund Milltoft
 • 070-753 92 96
 • 070-426 70 12
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 16-20 år
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Inger Öhman
 • 070-624 77 70
 • 08-659 30 32
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-28 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Danine Petterson
 • 070-762 82 08
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 11-16 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 6p.
Visa fler

Kontakt

 • Jennie Werlemarmaja
 • 070-762 82 09
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 10-23 år
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Cecilia Aranki
 • 072-002 77 48
 • 08-437 573 60
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-21 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Jour
 • 08-648 10 00
 • 08-648 10 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 65-65+ år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Agneta Björling
 • -
 • 08-445 53 33
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 20-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • Män/pojkar
Visa fler

Kontakt

 • Anne Lundmark
 • -
 • 08 – 580 047 08
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-40 år
 • Hem begr. tid av dygn - SOL 7.1.4
 • Hem heldygnsv. - SOL 7.1.3
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Finns i flera län

Målgrupp

 • Ålder: 0-18 år
 • Flyktingbarn
 • Förälder-barn
Visa fler

Kontakt

 • Katarina Martin
 • 070-715 47 22
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 0-12 år
 • Förälder-barn
 • HVB-hem- SOL 7.1.1
Visa fler

Kontakt

 • Lena Kusendal
 • 070-474 57 66
 • 08-603 35 00
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 20-35 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Nytida Platsakuten
 • 020-66 20 20
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • LSS 9: 9p.
Visa fler

Kontakt

 • Liselotte Fröström
 • -
 • 010-130 31 43
Läs mer
Stockholms län
Stockholm

Målgrupp

 • Ålder: 18-65 år
 • Kvinnor/flickor
 • Kvinnor/flickor
Visa fler

Kontakt

 • Christina Sundström
 • 072- 231 12 25
Läs mer