Det var en gång…

”Vår vision är att tillgängliggöra information som bidrar till att människor får ett bra liv utifrån sina egna förutsättningar (ökad livskvalité)” Placeringsinfo.se lanserade sin första söktjänst våren 2014 utifrån visionen att människor kan få ett bättre liv. Genom att tillgängliggöra information om vårdverksamheter ökar möjligheterna för socialtjänsten att tillgodose brukarnas specifika behov. 2015 ökande trycket från Socialtjänsten och vi lanserade Premiumtjänsten. Premiumtjänsten erbjuder kommuner att arbeta mer självständigt samt få sin egen skräddarsydda databas. 2016 introducerades Familjehemsspecificering med mål att uppmuntra Familjehemsföretag att specificera vilken kvalité de erbjuder. Familjehemsspecificeringen togs fram i avvaktan på att familjehemsföretagen skulle bli tillståndspliktiga verksamheter. 2017 lanserar Placeringsinfo en helt ny söktjänst med möjlighet till filtrering. Socialtjänsten kan få fram en mer specificerad sökning än tidigare. Vi är mycket stolta, att i nära samarbete med kommuner, lyckats ta fram Sveriges genom tiderna bästa söktjänst för Socialtjänsten.

Hanna Lust

Hanna Lust

VD
Tel 070-409 64 99
hanna@placeringsinfo.se

Hanna Lust är ägare och VD för Placeringsinformation Sverige AB som driver placeringstjänsten och söktjänsten på Placeringsinfo.se. Hanna har en medieteknisk bakgrund, hon har varit med i byggandet av placeringstjänsten och kan svara på alla tekniska frågor angående hur tjänsten fungerar.

Sofia Söderlund

Sofia Söderlund

sofia@placeringsinfo.se
 
 

Sofia Söderlund är utbildad Socionom och arbetar med alltifrån inkommande förfrågningar till test och verifiering av ssystem.  Sofia har även viss kompetens inom offentlig upphandling och kan svara på allmännna frågor om ramavtal och direktupphandlingar. Sofia har tidigare arbetat inom myndighet och kommun.

Yvonne Erlandsson

Yvonne Erlandsson

yvonne@placeringsinfo.se
 
 

Yvonne är Socialpedagog och har lång erfarenhet inom att arbeta både i verksamheter och inom socialtjänsten. Yvonne arbetar främst med att hålla databasen uppdaterand men kan även vara behjälplig vid supportärenden och vid inkommande förfrågningar.